Anglie - Skotsko - Wales - velký okruh

od 31 341
doprava Autokarem
nástupní místa Brno, Brno, Tuřany,
strava Snídaně
Novinka

Proč vybrat tento produkt

  • atraktivní program 

Filtr

Anotace

romantické hory a poklidná jezera, zvlněné zelené kopce a zalesněná údolí, divoká pobřeží a všudypřítomné historické skvosty

Trasa

LONDÝN - YORK - JEDBURGH - EDINBURGH - PITLOCHRY - LOCH NESS - LOCH LOMOND - GLASGOW - CHESTER - CARDIFF - BATH - STONEHENGE - PORTSMOUTH - LONDÝN

Svozové trasy

BRNO - A BRNO, PRAHA, BRATISLAVA - B, C

1. den

Program A: Odlet z Brna a Prahy do Londýna. Transfer z letiště do hotelu, ubytování. Program B a C: dopoledne odjezd z Brna. Cesta přes noc přes Německo do Calais.

2. den

Program B a C: Brzy ráno se přepravíme trajektem přes kanál La Manche do Doveru, přijedeme do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy. Přejedeme do LONDÝNA a na hotelu si uložíme zavazadla. Dále programy A, B, C společně: Před polednem odjedeme metrem do centra a čeká nás pěší prohlídka města: Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále půjdeme kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Máme možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park či St. James Park. V podvečer si prohlédneme China town a čtvrť Soho. Městskou dopravou se vrátíme na hotel.

3. den

Po snídani odjedeme do YORKU, jednoho z nejkrásnějších měst Anglie. Navštívíme katedrálu, která je největší gotickou stavbou v Británii s nádhernými vitrážemi, projdeme se po hradbách s nádhernými vstupními branami a úzkými uličkami a po středověké čtvrti s dokonale zachovanými hrázděnými domy až k pozůstatkům hradu založeného Vilémem Dobyvatelem. Večer odjedeme na ubytování u Yorku.

4. den

Cestou do Edinburghu se krátce zastavíme v JEDBURGHU - skotském hraničním městě s krásným opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Odpoledne si prohlédneme EDINBURGH, navštívíme hrad, ve kterém jsou uchovávány i skotské korunovační klenoty, projdeme se po Royal mile s katedrálou, množstvím obchůdků i typických skotských hospod až ke klášteru a královskému zámku Holyrood, který je skotským sídlem britské královny. Máme možnost návštěvy Scotch Whisky centra, Královského skotského muzea nebo Skotské národní galerie. Večer se u Edinburghu ubytujeme.

5. den

Ráno odjedeme do severní části Skotska přes nejvyšší pohoří Velké Británie GRAMPIAN MOUNTAINS, navštívíme kouzelnou skotskou vesničku PITLOCHRY a výrobnu whisky s ukázkou výroby i ochutnávkou. Odpoledne se zastavíme u jednoho z nejkrásnějších zámků ve Skotsku BLAIR ATHOL. Ubytujeme se v oblasti Inverness.

6. den

Odjedeme k jezeru LOCH NESS, čeká nás projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu URQUHART s kouzelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Zavítáme do malebného městečka Fort Augustus na jižním okraji jezera. Projdeme se k opatství, odkud vyjíždí lodě na okružní plavby po jezeře a uvidíme systém zdymadel na Kaledonském kanále. Po poledni podnikneme krátkou procházku u úpatí nejvyšší hory Velké Británie BEN NEVIS a poté přejedeme k jezeru LOCH LOMOD. Po krátké zastávce budeme pokračovat na ubytování u Glasgow.

7. den

Dopoledne nás čeká návštěva největšího skotského města GLASGOW. Po procházce městem odjedeme ze Skotska zpět do Anglie. Odpoledne navštívíme jedno z nejzachovalejších historických měst Anglie – CHESTER. Projdeme se městem s katedrálou, hradem i mnoha tudorovskými a viktoriánskými budovami s unikátními arkádami obklopenými 3 km okruhem středověkých a římských hradeb. K večeru odjedeme na ubytování.

8. den

Dnes přejedeme do jižního Walesu a čeká nás návštěva CARDIFFU, hlavního města Walesu s mohutným hradem, čarokrásnými parky i líbeznými posezeními. Večer odjedeme na ubytování.

9. den

Dopoledne navštívíme městečko BATH (UNESCO), architektonický skvost Anglie. Čeká nás prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Projdeme se centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu. Odpoledne navštívíme Saliburskou planinu s nejznámnějším prehistorickým monumentem STONEHENGE. Odjedeme na ubytování.

10. den

Dopoledne si prohlédneme město PORTSMOUNT, které vždy bylo důležitou námořní základnou. Projdeme se starou částí města a kolem přístavu a dále individuálně navštívíme historické loděnice, muzeum Charlese Dickense v jeho rodný dům, královské muzeum ponorek, Emirates Spinnaker Tower - 170 m vysoká supermoderní věž s nádhernými výhledy na přístav i okolní ostrovy, Akvária Blue Reef, které vás zavede na opravdové podmořské safari aj.  Večer přijedeme do Londýna, kde se ubytujeme.

11. den

Program A a C: Transfer na letiště, odlet z Londýna do Brna a Prahy (dle letových řádů). Program B: Po snídani odjezd do Doveru a trajekt do Francie, následně přes Francii a Německo do ČR.

12. den

Program B: Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

Cena zahrnuje

Program A: leteckou přepravu do Londýna a zpět, letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem, dopravu lux.busem ve Velké Británii, 10x ubytování ve 2-3* hotelích se snídaní, služby průvodce, pojištění CK. Program B: tam i zpět dopravu lux.busem, trajekt přes kanál la Manche do Anglie a zpět, 9x ubytování ve 2-3* hotelích se snídaní, služby průvodce, pojištění CK. Program C: dopravu lux.busem do Anglie a v Anglii, leteckou přepravu zpět z Londýna, letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem, 9x ubytování ve 2-3* hotelech se snídaní, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

místní dopravu v Londýně, vstupy do navštívených objektů.

Příplatky

8x večeře - 4 400 Kč, 1lůžkový pokoj - 8 000 Kč (program A), 7 200 Kč (program B a C), odbavení zavazadla do 20kg - 1 600 Kč (program A), 800 Kč (program C) (doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň 1 odbavené zavazadlo).

Rozloha

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v severozápadní Evropě. Rozléhá se na ploše 244.820 km2 , a to největší částí na dvou hlavních ostrovech. Hlavní město Londýn je sídlem královské rodiny a dalších politických orgánů.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Velké Británie jsou Angličané, Velšané, Skotové, Irové a další. Žije zde 60 milionů obyvatel. Většina Britů žije ve městech (92%), úředním jazykem je angličtina.

Historie

Británie začala nabývat soudržného charakteru po spojení kmenů Anglosaských a Normanských, kterému předcházela bitva u Hastingsu v roce 1066. Za vlády krále Jana I. Bezzemka byla vydána v roce 1215 Magna charta libertatum – Velká listina svobod, kterou si vymínili angličtí baroni na králi. Tato listina dala základ právnímu státu a omezila pravomoce krále ve prospěch později vzniklého parlamentu. V letech 1337 – 1453 vypukla kvůli územním sporům mezi Anglií a Francií 100 – letá válka, Anglie tak musela opustit veškerá francouzská území.

Později nastupuje na trůn Jindřich VIII., který zakládá anglikánskou církev. Za vlády Alžběty I. se upevnila pozice této protestantské církve, podnikaly se zámořské plavby a právě vrcholila renesance. Anglie dala světu dramatika Williama Shakespeara. Konflikty mezi panovníky a šlechtou vyústily v 17. století do občanské války. Ta skončila až popravou královské rodiny. Na počátku 18. století byla Anglie formálně spojena se Skotskem a Walesem.

V 18. století je Velká Británie obchodní a průmyslovou velmocí. USA se staly na Velké Británii nezávislými a za vlády královny Viktorie v 19. století se britské impérium opět rozrůstá. Tato šťastná éra byla přerušena dvěma světovými válkami. Poté postupně získali samostatnost a nezávislost anglické kolonie. Dnes patří Velká Británie k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Přírodní podmínky

Velkou Británii obklopuje Atlantský oceán a Severní moře. Podnebí je zde ovlivněno hlavně blízkostí oceánu. Jsou zde chladnější a dešťivá léta, zimy jsou mírnější, též plné deště. Západ Velké Británie alespoň částečně otepluje Golfský proud. Nejvíce obydlený je jih Velké Británie právě kvůli svým příznivějším klimatickým podmínkám.

Měna

Platnou měnou je ve Velké Británii libra šterlinků (£), která má 100 pencí (p). Aktuální kurz se pohybuje kolem 35 Kč / 1 £.

Turistické zajímavosti

Nejčastějším cílem turistů je hlavní město Londýn, které je největším evropským městem. Oplývá historickými budovami a klenoty ze všech období a rozmanitou škálou muzeí, galerií a kostelů. Na druhou stranu je i moderním městem.

Samozřejmě velká Británie neznamená jen Londýn. Na severu se rozléhá malebné Skotsko, které svými pahorkatinami a vřesovisti nabízí nádhernou podívanou plnou zeleně. Jih Anglie si uchovává svůj historický charakter díky původním anglosaským sídlům, od kterých je už jen kousek na pobřeží, které je lemováno nádhernými anglickými útesy. Velká Británie je země, která Vás k návštěvě přímo zve.

TEST RATING