Filtr

Anotace

romantické hory, poklidná jezera a všudypřítomné historické skvosty

Trasa

LONDÝN - YORK - JEDBURGH - EDINBURGH - PITLOCHRY - LOCH NESS - LOCH LOMOND - GLASGOW - CHESTER - CARDIFF - BATH - STONEHENGE - PORTSMOUTH - LONDÝN

Svozové trasy

BRNO, PRAHA

1. den

Dopoledne odjezd z Brna. 

2. den

Přijedeme do LONDÝNA a odjedeme metrem do centra na prohlídku města. 

3. den

Dnes nás čeká návštěva YORKU

4. den

Krátce se zastavíme v JEDBURGHU. Odpoledne si prohlédneme EDINBURGH

5. den

Ráno odjedeme přes GRAMPIAN MOUNTAINS do PITLOCHRY s výrobnou whisky, zastavíme se u BLAIR ATHOL

6. den

Čeká nás projížďka kolem jezera LOCH NESS, spatříme URQUHART, projdeme se u úpatí BEN NEVIS a přejedeme k LOCH LOMOD

7. den

Navštívíme GLASGOW a CHESTER

8. den

Dnes nás čeká návštěva CARDIFFU.

9. den

Dopoledne navštívíme městečko BATH (UNESCO), odpoledne STONEHENGE

10. den

Prohlédneme si PORTSMOUNT. Večer přijedeme do Londýna, kde se ubytujeme.

11. den

Tranzit přes Francii a Německo do ČR.

12. den

Návrat do ČR v brzkých ranních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux.busem, trajekt přes kanál la Manche do Anglie a zpět, 9x ubytování ve 2-3* hotelích se snídaní, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

místní dopravu v Londýně, vstupy do navštívených objektů.

Příplatky

8x večeře - 4 400 Kč, 1lůžkový pokoj - 7 200 Kč

Rozloha

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v severozápadní Evropě. Rozléhá se na ploše 244.820 km2 , a to největší částí na dvou hlavních ostrovech. Hlavní město Londýn je sídlem královské rodiny a dalších politických orgánů.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Velké Británie jsou Angličané, Velšané, Skotové, Irové a další. Žije zde 60 milionů obyvatel. Většina Britů žije ve městech (92%), úředním jazykem je angličtina.

Historie

Británie začala nabývat soudržného charakteru po spojení kmenů Anglosaských a Normanských, kterému předcházela bitva u Hastingsu v roce 1066. Za vlády krále Jana I. Bezzemka byla vydána v roce 1215 Magna charta libertatum – Velká listina svobod, kterou si vymínili angličtí baroni na králi. Tato listina dala základ právnímu státu a omezila pravomoce krále ve prospěch později vzniklého parlamentu. V letech 1337 – 1453 vypukla kvůli územním sporům mezi Anglií a Francií 100 – letá válka, Anglie tak musela opustit veškerá francouzská území.

Později nastupuje na trůn Jindřich VIII., který zakládá anglikánskou církev. Za vlády Alžběty I. se upevnila pozice této protestantské církve, podnikaly se zámořské plavby a právě vrcholila renesance. Anglie dala světu dramatika Williama Shakespeara. Konflikty mezi panovníky a šlechtou vyústily v 17. století do občanské války. Ta skončila až popravou královské rodiny. Na počátku 18. století byla Anglie formálně spojena se Skotskem a Walesem.

V 18. století je Velká Británie obchodní a průmyslovou velmocí. USA se staly na Velké Británii nezávislými a za vlády královny Viktorie v 19. století se britské impérium opět rozrůstá. Tato šťastná éra byla přerušena dvěma světovými válkami. Poté postupně získali samostatnost a nezávislost anglické kolonie. Dnes patří Velká Británie k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Přírodní podmínky

Velkou Británii obklopuje Atlantský oceán a Severní moře. Podnebí je zde ovlivněno hlavně blízkostí oceánu. Jsou zde chladnější a dešťivá léta, zimy jsou mírnější, též plné deště. Západ Velké Británie alespoň částečně otepluje Golfský proud. Nejvíce obydlený je jih Velké Británie právě kvůli svým příznivějším klimatickým podmínkám.

Měna

Platnou měnou je ve Velké Británii libra šterlinků (£), která má 100 pencí (p). Aktuální kurz se pohybuje kolem 35 Kč / 1 £.

Turistické zajímavosti

Nejčastějším cílem turistů je hlavní město Londýn, které je největším evropským městem. Oplývá historickými budovami a klenoty ze všech období a rozmanitou škálou muzeí, galerií a kostelů. Na druhou stranu je i moderním městem.

Samozřejmě velká Británie neznamená jen Londýn. Na severu se rozléhá malebné Skotsko, které svými pahorkatinami a vřesovisti nabízí nádhernou podívanou plnou zeleně. Jih Anglie si uchovává svůj historický charakter díky původním anglosaským sídlům, od kterých je už jen kousek na pobřeží, které je lemováno nádhernými anglickými útesy. Velká Británie je země, která Vás k návštěvě přímo zve.

TEST RATING