Filtr

Anotace

návštěva míst, kde se psal životní příběh oblíbené Lady „Di" a britské monarchie

Trasa

LONDÝN – HATFIELD HOUSE – CAMBRIDGE – DUXFORD – WINDSOR - KEW - GREENWICH

Svozové trasy

A, B, C, D, E, F

1. den

Odjezd z Brna v dopoledních hodinách.

2. den

Trajektem příp. Eurotunelem se dostaneme do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Prohlídku LONDÝNA zahájíme procházkou v královské čtvrti Westminster (UNESCO). Přes Trafalgarské náměstí se vládní ulicí Whitehall dostaneme k budovám parlamentu s hodinou věží Big Ben a navštívíme Westminster Abbey, opatství, ve kterém se uskutečnil pohřeb Diany, princezny z Walesu. V případě příznivého počasí shlédneme střídání královské jízdní gardy na Horse Guard´s a přes St. James´s Park se dostaneme k sídlu královny Alžběty II., Buckhingham Palace. Dále budeme pokračovat po vzpomínkové trase The Diana, Princess of Wales Memorial Walk k památečním místům vzdávajícím hold Dianě, princezně z Walesu. Navštívíme Kensington Palace, ve kterém žila Lady Diana s princem Charlesem a jejich syny. Nyní zde Princ William a jeho žena Catherine, vévodkyně z Cambridge a jejich děti obývají apartmá 1A a princ Harry v Nottingham Cottage. Po návštěvě reprezentačních státních komnat se projdeme po Hyde Park k památníku Prince Albert Memorial a přes kensingtonská muzea se dostaneme k oblíbeným obchodům Lady Di, kde navštívíme proslulý obchodní dům Harrods. Ve večerních hodinách odjedeme na ubytování.

3. den

Po snídani navštívíme jeden z nejpozoruhodnějších příkladů anglické venkovské architektury Hatfield House, který je úzce spjatý s královským rodem. V paláci trávila své dětství královna Alžběta I., mezi exponáty v domě se nachází např. pár jejích hedvábných punčoch, které byly vůbec první v Anglii. Na panství se natáčela celá řada filmů, např. Zamilovaný Shakespeare, Karlík a továrna na čokoládu nebo snímek Královna Alžběta: Zlatý věk. Další naší zastávkou bude CAMBRIDGE, starobylé anglické univerzitní město. Charles Darwin, Isaac Newton, či Princ Charles – netřeba vyjmenovávat všechny slavné osobnosti, které zde studovaly a z nichž vzešlo 92 držitelů Nobelovy ceny a 14 premiérů. Seznámíme se s neprestižnějšími colleges Cambridge University a prohlédneme si městečko podél říčky Cam. Poslední zastávkou dnešního dne bude perla britského muzejnictví v nedalekém DUXFORD, největší letecké muzeum v Evropě, Imperial War Museum Duxford, ve kterém si připomeneme působení československé 310. stíhací perutě, a to až do poloviny roku 1941, kdy v bitvě o Británii bojovalo 87 československých letců, z nichž osm padlo. Dodnes se "Czech pilots" těší ve Spojeném království velké úctě. Muzeum návštěvníky uchvátí nejen svými rozsáhlými a zachovalými sbírkami, ale také netradičním pohledem na válečnou techniku, skvělou architekturu výstavních hal i otevřenou krajinu kolem letiště. Vrátíme se na ubytování.

4. den

V tento den nejprve navštívíme nejzajímavější pamětihodnosti v blízkém okolí Londýna. Prohlédneme si palác WINDSOR – reprezentační sídlo Jejího Veličenstva, královny Alžběty II., kdy nahlédneme do reprezentačních státních komnat, které jsou dodnes využívány k přijímání státních návštěv. V překrásně zdobené kapli sv. Jiří si také prohlédneme místo posledního odpočinku krále Jiřího VI. nebo Jindřicha VIII. Nezapomene na Long Walk, kam královna Alžběta II. pravidelně vyjíždí na koni a budeme mít možnost prohlédnout si centrum malebného městečka Windsor. Již v Londýně navštívíme královské botanické zahrady KEW (UNESCO), které patří k nejvýznamnějším botanickým zahradám světa. Zcela bez nadsázky jde o nejucelenější botanickou sbírku na světě. Jeden ze skleníků nese na počest princezny Diany jméno Princess of Wales Conservatory (Skleník princezny z Walesu). Unikátní je v tom, že v sobě obsahuje skleníky s různými podmínkami pro život rostlin, které odpovídají deseti klimatickým pásmům. Po prohlídce zahrad se v odpoledních hodinách přesuneme do čtvrti Bloomsbury, kde navštívíme Britské muzeum obsahující více než sedm miliónů předmětů ze všech kontinentů dokumentujících historii lidstva od počátku až do současnosti, mezi nimiž najdeme sbírky z antického Řecka, starověkého Egypta či perské kamenné artefakty a řadu dalších. Den zakončíme večerní procházkou oblastí West End , tj. centrem zábavy a divadel. Vrátíme se na ubytování.

5. den

Prohlídku Londýna zakončíme ve finanční čtvrti City of London, kde navštívíme impozantní dílo Sira Christophera Wrena, St. Paul´s Cathedral, ve které se v roce 1981 konala velkolepá svatba Lady Diany Frances Spencer a Prince Charlese. Prohlédneme si katedrální podlaží s překrásnými mozaikami a dřevořezbami, zájemci budou moci vystoupat 528 schodů až do Golden Gallery, odkud se nám naskytne jedinečný pohled na Londýn. Neopomeneme na katedrální kryptu, kde jsou pohřbeny významné osobnosti britského impéria, jakými byli Sir Horation Nelson, vévoda Wellington, Florence Nightingale a řada dalších. Dále budeme pokračovat ke královské pevnosti, Tower of London(UNESCO), kde poznáme nejen kolekci korunovačních klenotů, ale také impozantní White Tower, komplex obranných věží a krkavce, kteří střeží trvání monarchie. Spatříme viktoriánský most Tower Bridge a budeme také obdivovat nově budované finanční centrum s ultramoderními stavbami. Zbytek odpoledne budeme mít individuální volno k nákupům nebo návštěvě muzeí, galerií. V případě zájmu účastníků bude skupina pokračovat plavbou po řece Temži (v případě příznivého počasí) nebo vláčkem do čtvrti GREENWICH (UNESCO), kde si budeme moci dle individuální preference prohlédnout čajový klipr Cutty Sark, Starou královskou námořní kolej nebo Národní námořní museum. Námořní ráz londýnské čtvrti Greenwich si taktéž můžeme vychutnat v některé z místních hospůdek a procházkou přes královský park se u bývalé Královské observatoře u nultého poledníku rozloučíme s Londýnem a vydáme se na cestu zpět do ČR.

6. den

Příjezd do Brna ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, trajekt Calais–Dover a zpět příp. Eurotunel, 3× ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 3× snídani, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 100 GBP, místní dopravu v Londýně, pobytové taxy.

Příplatky

1lůžkový pokoj – 3 490 Kč, cestovní pojištění Uniqa

Rozloha

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v severozápadní Evropě. Rozléhá se na ploše 244.820 km2 , a to největší částí na dvou hlavních ostrovech. Hlavní město Londýn je sídlem královské rodiny a dalších politických orgánů.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Velké Británie jsou Angličané, Velšané, Skotové, Irové a další. Žije zde 60 milionů obyvatel. Většina Britů žije ve městech (92%), úředním jazykem je angličtina.

Historie

Británie začala nabývat soudržného charakteru po spojení kmenů Anglosaských a Normanských, kterému předcházela bitva u Hastingsu v roce 1066. Za vlády krále Jana I. Bezzemka byla vydána v roce 1215 Magna charta libertatum – Velká listina svobod, kterou si vymínili angličtí baroni na králi. Tato listina dala základ právnímu státu a omezila pravomoce krále ve prospěch později vzniklého parlamentu. V letech 1337 – 1453 vypukla kvůli územním sporům mezi Anglií a Francií 100 – letá válka, Anglie tak musela opustit veškerá francouzská území.

Později nastupuje na trůn Jindřich VIII., který zakládá anglikánskou církev. Za vlády Alžběty I. se upevnila pozice této protestantské církve, podnikaly se zámořské plavby a právě vrcholila renesance. Anglie dala světu dramatika Williama Shakespeara. Konflikty mezi panovníky a šlechtou vyústily v 17. století do občanské války. Ta skončila až popravou královské rodiny. Na počátku 18. století byla Anglie formálně spojena se Skotskem a Walesem.

V 18. století je Velká Británie obchodní a průmyslovou velmocí. USA se staly na Velké Británii nezávislými a za vlády královny Viktorie v 19. století se britské impérium opět rozrůstá. Tato šťastná éra byla přerušena dvěma světovými válkami. Poté postupně získali samostatnost a nezávislost anglické kolonie. Dnes patří Velká Británie k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Přírodní podmínky

Velkou Británii obklopuje Atlantský oceán a Severní moře. Podnebí je zde ovlivněno hlavně blízkostí oceánu. Jsou zde chladnější a dešťivá léta, zimy jsou mírnější, též plné deště. Západ Velké Británie alespoň částečně otepluje Golfský proud. Nejvíce obydlený je jih Velké Británie právě kvůli svým příznivějším klimatickým podmínkám.

Měna

Platnou měnou je ve Velké Británii libra šterlinků (£), která má 100 pencí (p). Aktuální kurz se pohybuje kolem 35 Kč / 1 £.

Turistické zajímavosti

Nejčastějším cílem turistů je hlavní město Londýn, které je největším evropským městem. Oplývá historickými budovami a klenoty ze všech období a rozmanitou škálou muzeí, galerií a kostelů. Na druhou stranu je i moderním městem.

Samozřejmě velká Británie neznamená jen Londýn. Na severu se rozléhá malebné Skotsko, které svými pahorkatinami a vřesovisti nabízí nádhernou podívanou plnou zeleně. Jih Anglie si uchovává svůj historický charakter díky původním anglosaským sídlům, od kterých je už jen kousek na pobřeží, které je lemováno nádhernými anglickými útesy. Velká Británie je země, která Vás k návštěvě přímo zve.

TEST RATING