Londýn a skvosty jižní Anglie

od 18 990
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně

Proč vybrat tento produkt

  • možnost koupání na Anglické riviéře

Filtr

Anotace

po stopách Římanů i krále Artuše s lenošením u moře

Trasa

LONDÝN - BATH – TORQUAY – DARTMOUTH - HRAD CORTE - JURSKÉ POBŘEŽÍ - DURDLE DOOR - LULWORTH COVE - STONEHENGE - WINDSOR  - LONDÝN

Svozové trasy

BRNO/PRAHA - A
BRNO - B

1. den

Program A: Odlet z Brna (Prahy) do LONDÝNA. Transfer do hotelu, ubytování. Program B: V poledne odjezd z Brna.

2. den

Program B: Přepravíme se trajektem přes kanál La Manche do Doveru a poté přejedeme do LONDÝNA, kde si uložíme na hotelu zavazadla. Dále programy A i B společně: Před polednem odjedeme městskou dopravou do centra a čeká nás pěší prohlídka městem. 

3. den

Dopoledne se vydáme do lázeňského města BATH (UNESCO). Odpoledne navštívíme přímořské letovisko TORQUAY, kde se ubytujeme. 

4. den

Dnes celý den strávíme v přímořském letovisku TORQUAY, které je hlavním centrem Anglické riviéry. 

5. den

Dnes nás čeká celodenní výlet lodí podél členitého pobřeží Anglické riviéry až do pohádkového města DARTMOUTH.

6. den

Dnes nás čeká návštěva hrabství DORSET. Navštívíme hrad CORFE CASTLE, poté odjedeme na JURSKÉ POBŘEŽÍ. Projdeme se k zátoce LULWORTH COVE, dojdeme až k vyhledávané přírodní atrakci DURDLE DOOR.

7. den

Dnes navštívíme  STONEHENGE (UNESCO). Odpoledne se zastavíme ve WINDSORU.

8. den

Program A: Transfer na letiště, odlet z Londýna do Brna a do Prahy. Program B: po snídani odjedeme do Doveru a přepravíme se trajektem do Francie, tranzit přes Francii a Německo do ČR.

9. den

Program B: Návrat do Brna v brzkých ranních hodinách.

Cena zahrnuje

Program A: • leteckou přepravu do Londýna a zpět • letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem • dopravu lux.busem v Anglii • 3x ubytování v Londýně ve 2-3* hotelech se snídaní • 4x ubytování v oblasti Anglické riviéry ve 3* hotelu se snídaní • výlet lodí z Torquay do Dartmouth • služby průvodce Program B: • dopravu luxusním autobusem • trajekt lodí přes kanál La Manche do Anglie a zpět • 2x ubytování v Londýně ve 2-3* hotelech se snídaní • 4x ubytování v oblasti Anglické riviéry ve 3* hotelu se snídaní • výlet lodí z Torquay do Dartmouth • služby průvodce

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka na vstupy cca 75 GBP, místní dopravu v Londýně. .

Příplatky

1lůžkový pokoj (program A) - 5 700 Kč, 1lůžkový pokoj (program B) - 4 900 Kč, odbavení zavazadla do 20kg (program A - doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň 1 odbavené zavazadlo) - 1 600 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Slevy

maximální sleva 5%.

Poznámka

Zájezd je pořádán ve spolupráci s partnerskou ck.

Rozloha

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v severozápadní Evropě. Rozléhá se na ploše 244.820 km2 , a to největší částí na dvou hlavních ostrovech. Hlavní město Londýn je sídlem královské rodiny a dalších politických orgánů.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Velké Británie jsou Angličané, Velšané, Skotové, Irové a další. Žije zde 60 milionů obyvatel. Většina Britů žije ve městech (92%), úředním jazykem je angličtina.

Historie

Británie začala nabývat soudržného charakteru po spojení kmenů Anglosaských a Normanských, kterému předcházela bitva u Hastingsu v roce 1066. Za vlády krále Jana I. Bezzemka byla vydána v roce 1215 Magna charta libertatum – Velká listina svobod, kterou si vymínili angličtí baroni na králi. Tato listina dala základ právnímu státu a omezila pravomoce krále ve prospěch později vzniklého parlamentu. V letech 1337 – 1453 vypukla kvůli územním sporům mezi Anglií a Francií 100 – letá válka, Anglie tak musela opustit veškerá francouzská území.

Později nastupuje na trůn Jindřich VIII., který zakládá anglikánskou církev. Za vlády Alžběty I. se upevnila pozice této protestantské církve, podnikaly se zámořské plavby a právě vrcholila renesance. Anglie dala světu dramatika Williama Shakespeara. Konflikty mezi panovníky a šlechtou vyústily v 17. století do občanské války. Ta skončila až popravou královské rodiny. Na počátku 18. století byla Anglie formálně spojena se Skotskem a Walesem.

V 18. století je Velká Británie obchodní a průmyslovou velmocí. USA se staly na Velké Británii nezávislými a za vlády královny Viktorie v 19. století se britské impérium opět rozrůstá. Tato šťastná éra byla přerušena dvěma světovými válkami. Poté postupně získali samostatnost a nezávislost anglické kolonie. Dnes patří Velká Británie k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Přírodní podmínky

Velkou Británii obklopuje Atlantský oceán a Severní moře. Podnebí je zde ovlivněno hlavně blízkostí oceánu. Jsou zde chladnější a dešťivá léta, zimy jsou mírnější, též plné deště. Západ Velké Británie alespoň částečně otepluje Golfský proud. Nejvíce obydlený je jih Velké Británie právě kvůli svým příznivějším klimatickým podmínkám.

Měna

Platnou měnou je ve Velké Británii libra šterlinků (£), která má 100 pencí (p). Aktuální kurz se pohybuje kolem 35 Kč / 1 £.

Turistické zajímavosti

Nejčastějším cílem turistů je hlavní město Londýn, které je největším evropským městem. Oplývá historickými budovami a klenoty ze všech období a rozmanitou škálou muzeí, galerií a kostelů. Na druhou stranu je i moderním městem.

Samozřejmě velká Británie neznamená jen Londýn. Na severu se rozléhá malebné Skotsko, které svými pahorkatinami a vřesovisti nabízí nádhernou podívanou plnou zeleně. Jih Anglie si uchovává svůj historický charakter díky původním anglosaským sídlům, od kterých je už jen kousek na pobřeží, které je lemováno nádhernými anglickými útesy. Velká Británie je země, která Vás k návštěvě přímo zve.

TEST RATING