Filtr

Anotace

po stopách Římanů i krále Artuše s lenošením u moře

Trasa

LONDÝN - BATH – TORQUAY – DARTMOUTH - CORNWALL - LAND´S END - DORSET - ST. MICHAELS MOUNT - CORFE CASTLE - JURSKÉ POBŘEŽÍ - DURDLE DOOR - LULWORTH COVE - STONEHENGE - WINDSOR 

Svozové trasy

BRNO/PRAHA - A
BRNO - B

1. den

Program A: Odlet z Brna (Prahy) do LONDÝNA. Transfer do hotelu, ubytování. Program B: V poledne odjezd z Brna.

2. den

Program B: Brzy ráno se přepravíme trajektem přes kanál La Manche do Doveru, přijedeme do Anglie s jedinečným pohledem na Doverské útesy a poté přejedeme do LONDÝNA, kde si uložíme na hotelu zavazadla. Dále programy A i B společně: Před polednem odjedeme městskou dopravou do centra a čeká nás pěší prohlídka městem.  Londýn je město nevídané pestrostí a výjímečné vzrušující atmosféry, které se nedá odolat. Spatříme Piccadilly, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, Parlament a dále projdeme kolem Horse Guards k Buckinghamskému paláci. Budeme mít možnost návštěvy některého z četných muzeí nebo procházky v krásných parcích Hyde Park nebo St. James Park. Uchvátí nás prohlídka večerního Londýna, kdy uvidíme China town, čtvrť Soho, projdeme se kolem Temže. Městskou dopravou se vrátíme na ubytování.

3. den

Dopoledne se vydáme do lázeňského města BATH (UNESCO), architektonického skvostu Anglie. Čeká nás prohlídka jedinečných románských lázní, které na zdejších horkých pramenech založili už Římané. Projdeme se centrem města s opatstvím, ve kterém byl korunován první král Anglie, ulicí Bath Street s elegantní kolonádou až ke královskému divadlu, které je jedním z nejkrásnějších dochovaných georgiánských divadel v Anglii. Odpoledne navštívíme přímořské letovisko TORQUAY, kde se ubytujeme. 

4. den

Dnes budeme relaxovat v přímořském letovisku Torquay, které je hlavním centrem Anglické riviéry. Letovisko si prohlédneme, projdeme se kolem pláží a budeme mít možnost koupání, posezení v restauracích či kavárnách s krásnými výhledy na pobřeží. Fakultativně podnikneme výlet lodí podél členitého pobřeží Anglické riviéry až do pohádkového města DARTMOUTH, ležícího při ústí řeky Dart, místa neobvyklé přírodní krásy, kde je na svazích nad řekou vystavěno městečko plné typických barevných domečků. Budeme mít individuální volno k návštěvě Dartmouth - čekají nás procházky historickými dlážděnými uličkami plnými obchůdků, restaurací, starých anglických barů i kaváren. Odpoledne odjedeme zpět turistickým vlakem s krásnými výhledy na okolní krajinu i mořské pobřeží do Torquay a vrátíme se na ubytování.

5. den

Po snídani se vydáme na celodenní návštěvu jihozápadního cípu Anglie  - hrabství CORNWALL, jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybářskými vesničkami, které si zachovaly svůj původní ráz. Navštívíme nejzápadnější cíp Anglie - LAND´S END s jedinečným výhledem na Atlantik. Cestou zpět se zastavíme u normanského kláštera ST. MICHAEL´S MOUNT, který se podle přílivu mění v ostrov. Večer odjedeme na ubytování do Torquay.

6. den

Dnes nás čeká návštěva hrabství DORSET. Navštívíme romantický hrad CORFE CASTLE, zříceny velkolepého sídla, pod kterým se rozkládá stejnojmenná kamenná vesnička. Po prohlídce hradu odjedeme na JURSKÉ POBŘEŽÍ. Klasické pobřeží geomorfologické útvary a objevované zkameněliny včetně dobře zachovaných stop dinosaurů a jejich kosterních pozůstatků přispěly k tomu, že se toto pobřeží stalo první přírodní památkou zapsanou na seznam Světového dědictví UNESCO. Projdeme se k zátoce LULWORTH COVE - fotografie této téměř dokonale kruhové zátoky patří k těm nejvyhledávanějším v jižní Anglii. Podél pobřeží je možno dojít až vyhledávané přírodní atrakci DURDLE DOOR nacházející se na pobřeží u krásné pláže. Jedná se o vápencový skalní oblouk nazývaný "proražená vrata", který je největším obloukem stvořeným mořem na pobřeží Anglie. Za hezkého počasí budeme mít možnost koupání. Večer se vrátíme do Torquay na ubytování.

7. den

Ráno odjedeme směrem do Londýna, okolo poledne navštívíme Salisburské planiny s nejznámějším prehistorickým monumentem STONEHENGE (UNESCO). Stonehenge je jednou z nejpozoruhodnějších památek dávné minulosti, za jejíž magickou atmosférou míří návštěvníci z celého světa. Komplex menhirů a kamenných kruhů je obestřen otázkami, na které historikové, archeologové, astronomové, záhadologové i laici hledají odpovědi již po staletí. Odpoledne se zastavíme ve WINDSORU proslaveném svým královským sídlem. Máme možnost návštěvy jednoho z největších evropských zámků nebo procházek v rozsáhlém zámeckém parku. Večer přijedeme do Londýna a ubytujeme se.

8. den

Program A: Transfer na letiště, odlet z Londýna do Brna a do Prahy (dle letových řádů). Program B: po snídani odjedeme do Doveru a přepravíme se trajektem do Francie, následovat bude tranzit přes Francii a Německo do ČR.

9. den

Program B: Návrat do Brna v brzkých ranních hodinách.

Cena zahrnuje

Program A: leteckou přepravu Brno-Londýn-Brno nebo Praha-Londýn-Praha, letištní taxy a odbavení letu s příručním zavazadlem, 7x ubytování v hotelech ve 2lůžkových pokojích, 7x snídani, dopravu lux. autobusem v Anglii, služby průvodce, pojištění CK.

Program B: dopravu lux. autobusem, trajekt lodí přes kanál La Manche do Anglie a zpět, 6x ubytování v hotelech ve 2lůžkových pokojích, 6x snídaní, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka na vstupy cca 75 GBP, místní dopravu v Londýně.

Příplatky

1lůžkový pokoj (program A) - 5 700 Kč, 1lůžkový pokoj (program B) - 4 900 Kč, 4× večeře (3. - 6. den) – 2 400 Kč, odbavení zavazadla do 20kg (program A - doporučujeme na každou dvojici objednat alespoň 1 odbavené zavazadlo) - 1 600 Kč, fakultativní výlet lodí z Torquay do Dartmouth - 700 Kč (děti do 15 let 450 Kč), cestovní pojištění Uniqa.

Slevy

maximální sleva 5%.

Rozloha

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v severozápadní Evropě. Rozléhá se na ploše 244.820 km2 , a to největší částí na dvou hlavních ostrovech. Hlavní město Londýn je sídlem královské rodiny a dalších politických orgánů.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Velké Británie jsou Angličané, Velšané, Skotové, Irové a další. Žije zde 60 milionů obyvatel. Většina Britů žije ve městech (92%), úředním jazykem je angličtina.

Historie

Británie začala nabývat soudržného charakteru po spojení kmenů Anglosaských a Normanských, kterému předcházela bitva u Hastingsu v roce 1066. Za vlády krále Jana I. Bezzemka byla vydána v roce 1215 Magna charta libertatum – Velká listina svobod, kterou si vymínili angličtí baroni na králi. Tato listina dala základ právnímu státu a omezila pravomoce krále ve prospěch později vzniklého parlamentu. V letech 1337 – 1453 vypukla kvůli územním sporům mezi Anglií a Francií 100 – letá válka, Anglie tak musela opustit veškerá francouzská území.

Později nastupuje na trůn Jindřich VIII., který zakládá anglikánskou církev. Za vlády Alžběty I. se upevnila pozice této protestantské církve, podnikaly se zámořské plavby a právě vrcholila renesance. Anglie dala světu dramatika Williama Shakespeara. Konflikty mezi panovníky a šlechtou vyústily v 17. století do občanské války. Ta skončila až popravou královské rodiny. Na počátku 18. století byla Anglie formálně spojena se Skotskem a Walesem.

V 18. století je Velká Británie obchodní a průmyslovou velmocí. USA se staly na Velké Británii nezávislými a za vlády královny Viktorie v 19. století se britské impérium opět rozrůstá. Tato šťastná éra byla přerušena dvěma světovými válkami. Poté postupně získali samostatnost a nezávislost anglické kolonie. Dnes patří Velká Británie k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Přírodní podmínky

Velkou Británii obklopuje Atlantský oceán a Severní moře. Podnebí je zde ovlivněno hlavně blízkostí oceánu. Jsou zde chladnější a dešťivá léta, zimy jsou mírnější, též plné deště. Západ Velké Británie alespoň částečně otepluje Golfský proud. Nejvíce obydlený je jih Velké Británie právě kvůli svým příznivějším klimatickým podmínkám.

Měna

Platnou měnou je ve Velké Británii libra šterlinků (£), která má 100 pencí (p). Aktuální kurz se pohybuje kolem 35 Kč / 1 £.

Turistické zajímavosti

Nejčastějším cílem turistů je hlavní město Londýn, které je největším evropským městem. Oplývá historickými budovami a klenoty ze všech období a rozmanitou škálou muzeí, galerií a kostelů. Na druhou stranu je i moderním městem.

Samozřejmě velká Británie neznamená jen Londýn. Na severu se rozléhá malebné Skotsko, které svými pahorkatinami a vřesovisti nabízí nádhernou podívanou plnou zeleně. Jih Anglie si uchovává svůj historický charakter díky původním anglosaským sídlům, od kterých je už jen kousek na pobřeží, které je lemováno nádhernými anglickými útesy. Velká Británie je země, která Vás k návštěvě přímo zve.

TEST RATING