Tajuplné Skotsko - fascinující rozmanitost

od 18 990
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně
Náš tip

Proč vybrat tento produkt

  • garance realizace zájezdu

Filtr

Anotace

starobylá šlechtická sídla, gejzír přírodních krás a jeden z několika posledních koutů divočiny v celé Evropě provoněný whisky

Trasa

AMSTERDAM – HADRIÁNŮV VAL – JEDBURGH ABBEY - MELROSE ABBEY - EDINBURGH – BLAIR CASTLE – HIGHLANDS - LOCH NESS – URQUHART CASTLE – EILEAN DONAN CASTLE – SKYE – DUNVEGAN - PORTREE – GLENCOE – LUSS - LOCH LOMOND – ST. ANDREWS – CRAIL – THE FALKIRK WHEEL – MOFFAT HILLS – LOCH SKEEN – GRETNA GREEN – YORK – CAMBRIDGE – LONDÝN

Svozové trasy

A, B, C, D, E1

1. den

Odjezd z Brna v podvečerních hodinách.

2. den

Dopoledne věnujeme prohlídce AMSTERDAMU (UNESCO). V rámci časových možností se projedeme lodí po grachtech. Odpoledne se v přístavu Ijmuiden nalodíme na noční trajekt do Anglie. Noc na lodi strávíme ve čtyřlůžkových kajutách.

3. den

Ráno se vylodíme v Newcastle upon Tyne. Cestou do Skotska poznáme římský HADRIÁNŮV VAL(UNESCO) a jeho vojenskou pevnost Chesters Roman Fort. Naší první zastávkou ve Skotsku bude středověké opatství JEDBURGH ABBEY. Prohlédneme si Abbotsford house, sídlo, kde žil a tvořil Sir Walter Scott. Prohlídku oblasti Borders zakončíme v MELROSE ABBEY, v jednom z nejkrásnějších skotských opatství. Ubytujeme se v rodinách.

4. den

Vydáme se na prohlídku jednoho z nejkrásnějších měst Evropy, EDINBURGHU (UNESCO). Navštívíme rozlehlý královský hrad střežící národní pýchu Skotů – korunovační klenoty a edinburský Manhattan, prohlédneme si Grassmarket a dojdeme až k symbolu města - Greyfriars Bobby. Cestou po Royal Mile navštívíme katedrálu sv. Jiljí, prohlédneme si nejen historické stavby, ale také ultramoderní stavbu skotského parlamentu a sídlo královny Alžběty II. V případě zájmu krátká procházka do blízkých vrcholů Salisbury Craigs či na Calton Hill. Ve večerních hodinách se vrátíme zpět na ubytování.

5. den

Dnešní den nás zláká severní Skotsko - oblast HIGHLANDS. Navštívíme soukromé sídlo vévodů z Atholl, BLAIR CASTLE, dále pak Fort George, nejkrásnější příklad evropské vojenské architektury, který nabízí výhled na záliv Moray Firth s možností pozorování delfínů skákavých. Neopomeneme ani na legendární jezero LOCH NESS, na jehož západním břehu stojí zřícenina hradu URQUHART CASTLE. Kolem masivu Pěti sester z Kintailu v údolí Glen Shiel se dostaneme až k romantické tvrzi EILEAN DONAN CASTLE se strhující polohou na jezeře Loch Duich. Večer se ubytujeme v hostelu.

6. den

Podnikneme okružní jízdu ostrovem SKYE, čekají nás překrásné přírodní scenérie a historické skvosty. Prohlédneme si panství klanu McLeod, hrad a zahrady DUNVEGAN, který stojí nad fjordovým jezerem. Následně se vypravíme na motorových lodičkách ke kolonii volně žijících tuleňů. Navštívíme Museum of Island Life, útesy Kilt Rock či vodopády Lealt Falls. V případě příznivého počasí podnikneme lehký pěší výstup k Old Man of Storr. Poznávání zakončíme v hlavním městě ostrova PORTREE.

7. den

Trajektem z ostrova Skye se dostaneme do přístavu Mallaig. Panoramatickou cestou do údolí Glenfinnan budeme sledovat parní vlak The Jacobite Railway (známý z filmů Harry Potter) projíždějící až k soustavě osmi zdymadel Neptune´s Staircase, představující nejpůsobivější úsek Kaledonského kanálu, odkud spatříme Ben Nevis, nejvyšší horu Británie. Přes Fort William budeme pokračovat kolem Kinlochlevenských vodopádů do GLENCOE, místa s impozantní scenérií a bouřlivou minulostí až k malebné vesničce LUSS, která leží na březích jezera LOCH LOMOND. Večer se ubytujeme opět u rodin.

8. den

Taje výroby skotské whisky odhalíme v palírně The Glenturret Distillery. Navštívíme malebné středověké městečko ST. ANDREWS, kde budeme moci ochutnat rybí speciality. Nezapomeneme na rybářský přístav ve vesnici CRAIL, odkud se v případě příznivého počasí vydáme na pěší procházku podél Severního moře do městečka Anstruther. Přes impozantní mosty Forth Bridges se vrátíme na ubytování.

9. den

Ráno se projdeme k bitevnímu poli Bannockburn a poté se vydáme k městu Falkirk, kde navštívíme bájná vodní zvířata The Kelpies. Na vlastní kůži si vyzkoušíme supermoderní technický unikát, lodní výtah THE FALKIRK WHEEL. V oblasti jižního Skotska, v MOFFAT HILLS podnikneme procházku k jedněm z nejvyšších vodopádů ve Velké Británii, zájemci mohou pokračovat v procházce až k jezeru LOCH SKEEN. Se Skotskem se rozloučíme v GRETNA GREEN, kde se ročně uskuteční více než 4 000 skotských svateb. Večer se ubytujeme v hotelu v okolí Yorku.

10. den

Dopoledne věnujeme prohlídce středověkého centra města YORK, které nás uchvátí překrásnými hrázděnými domy a křivolakými uličkami, nad kterými majestátně ční úchvatná katedrála York Minister. Navštívíme unikátní muzeum Yorvik Viking Centre. Odtud přejedeme do CAMBRIDGE, významného univerzitního města. Večer se ubytujeme v hotelu v Londýně.

11. den

V LONDÝNĚ(UNESCO) si pěší procházkou prohlédneme Westminsterské opatství, budovy parlamentu s legendární hodinovou věží Big Ben, Buckingham Palace, projdeme se po Trafalgar Square a Picadilly Circus. Spatříme katedrálu sv. Pavla a odpoledne věnujeme prohlídce Tower of London. S hlavním městem se rozloučíme procházkou kolem Tower Bridge do Doků Svaté Kateřiny. Večer odjedeme trajektem do Francie a čeká nás cesta do ČR. 

12. den

Příjezd do Brna v podvečerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, trajekt Ijmuiden–Newcastle ve 4lůžkových kajutách, trajekt Armadale–Mallaig, trajekt Dover–Calais, 8× ubytování (dle programu), 8× snídani, 4× večeři v soukromí, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

vstupy do navštívených objektů – doporučená částka cca 160 GBP a 20 €.

Příplatky

1lůžkový pokoj – 3 990 Kč (není možné v hostelu), cestovní pojištění Uniqa.

Ubytování

v soukromí ve 2lůžkových pokojích, v hostelu ve 4 až 6lůžkových pokojích - příslušenství společné na chodbách, v hotelích ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 17:00, plánovaný příjezd do Brna - 18:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Rozloha

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v severozápadní Evropě. Rozléhá se na ploše 244.820 km2 , a to největší částí na dvou hlavních ostrovech. Hlavní město Londýn je sídlem královské rodiny a dalších politických orgánů.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Velké Británie jsou Angličané, Velšané, Skotové, Irové a další. Žije zde 60 milionů obyvatel. Většina Britů žije ve městech (92%), úředním jazykem je angličtina.

Historie

Británie začala nabývat soudržného charakteru po spojení kmenů Anglosaských a Normanských, kterému předcházela bitva u Hastingsu v roce 1066. Za vlády krále Jana I. Bezzemka byla vydána v roce 1215 Magna charta libertatum – Velká listina svobod, kterou si vymínili angličtí baroni na králi. Tato listina dala základ právnímu státu a omezila pravomoce krále ve prospěch později vzniklého parlamentu. V letech 1337 – 1453 vypukla kvůli územním sporům mezi Anglií a Francií 100 – letá válka, Anglie tak musela opustit veškerá francouzská území.

Později nastupuje na trůn Jindřich VIII., který zakládá anglikánskou církev. Za vlády Alžběty I. se upevnila pozice této protestantské církve, podnikaly se zámořské plavby a právě vrcholila renesance. Anglie dala světu dramatika Williama Shakespeara. Konflikty mezi panovníky a šlechtou vyústily v 17. století do občanské války. Ta skončila až popravou královské rodiny. Na počátku 18. století byla Anglie formálně spojena se Skotskem a Walesem.

V 18. století je Velká Británie obchodní a průmyslovou velmocí. USA se staly na Velké Británii nezávislými a za vlády královny Viktorie v 19. století se britské impérium opět rozrůstá. Tato šťastná éra byla přerušena dvěma světovými válkami. Poté postupně získali samostatnost a nezávislost anglické kolonie. Dnes patří Velká Británie k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Přírodní podmínky

Velkou Británii obklopuje Atlantský oceán a Severní moře. Podnebí je zde ovlivněno hlavně blízkostí oceánu. Jsou zde chladnější a dešťivá léta, zimy jsou mírnější, též plné deště. Západ Velké Británie alespoň částečně otepluje Golfský proud. Nejvíce obydlený je jih Velké Británie právě kvůli svým příznivějším klimatickým podmínkám.

Měna

Platnou měnou je ve Velké Británii libra šterlinků (£), která má 100 pencí (p). Aktuální kurz se pohybuje kolem 35 Kč / 1 £.

Turistické zajímavosti

Nejčastějším cílem turistů je hlavní město Londýn, které je největším evropským městem. Oplývá historickými budovami a klenoty ze všech období a rozmanitou škálou muzeí, galerií a kostelů. Na druhou stranu je i moderním městem.

Samozřejmě velká Británie neznamená jen Londýn. Na severu se rozléhá malebné Skotsko, které svými pahorkatinami a vřesovisti nabízí nádhernou podívanou plnou zeleně. Jih Anglie si uchovává svůj historický charakter díky původním anglosaským sídlům, od kterých je už jen kousek na pobřeží, které je lemováno nádhernými anglickými útesy. Velká Británie je země, která Vás k návštěvě přímo zve.

TEST RATING