Fascinující Skotsko s výletem na ostrov Skye

od 23 990
doprava Autokarem
nástupní místa Brno,
strava Snídaně
Náš tip

Proč vybrat tento produkt

  • možnost doobsazení - žena
  • možnost doobsazení - muž

Filtr

Anotace

starobylá šlechtická sídla, gejzír přírodních krás a jeden z několika posledních koutů divočiny v celé Evropě provoněný whisky

Trasa

AMSTERDAM – HADRIÁNŮV VAL – JEDBURGH ABBEY - MELROSE ABBEY - EDINBURGH – BLAIR CASTLE – HIGHLANDS - LOCH NESS – URQUHART CASTLE – EILEAN DONAN CASTLE – SKYE – DUNVEGAN - PORTREE – GLENCOE – LUSS - LOCH LOMOND – ST. ANDREWS – CRAIL – THE FALKIRK WHEEL – MOFFAT HILLS – LOCH SKEEN – GRETNA GREEN – YORK – CAMBRIDGE – LONDÝN

Svozové trasy

A, B, D, E1

1. den

Odjezd z Brna v podvečerních hodinách.

2. den

Až do odpoledního odjezdu trajektem do Anglie se budeme věnovat poznávání AMSTERDAMU. Staré město, ale i supermoderní stavby budeme obdivovat z vodní hladiny amsterdamských kanálů a leskem diamantů se necháme okouzlit ve světoznámé brusírně diamantů. Odpoledne se v přístavu Ijmuiden nalodíme na noční trajekt do Anglie. Ubytujeme se ve čtyřlůžkových kajutách.

3. den

Ráno se vylodíme v Newcastle upon Tyne. Cestou na sever poznáme římskou vojenskou obrannou pevnost CHESTERS ROMAN FORT, která je součástí HADRIÁNOVA VALU (UNESCO). První zastávkou již ve Skotsku bude středověké opatství JEDBURGH ABBEY. V oblasti Scottish Borders si prohlédneme ABBOTSFORD HOUSE, dechberoucí sídlo a jeho překrásné zahrady, kde žil a tvořil sir Walter Scott. Cestou také spatříme MELROSE ABBEY, jedno z nejkrásnějších a nejbohatších skotských opatství, kde je uloženo srdce skotského krále Roberta I. Ubytujeme se v rodinách u Stirlingu.

4. den

Vydáme se na prohlídku jednoho z nejkrásnějších měst Evropy, EDINBURGHU (UNESCO). Navštívíme rozlehlý královský hrad střežící národní pýchu Skotů – korunovační klenoty. Nezapomeneme na edinburský Manhattan, projdeme se do oblasti Grassmarket. Cestou po Royal Mile navštívíme katedrálu sv. Jiljí, spatříme historické stavby, ale také ultramoderní stavbu skotského parlamentu a sídlo krále Karla III. – The Palace of Hollyrood House. V případě příznivého počasí a časových možností zájemci podniknou krátkou procházku do blízkých vrcholů Salisbury Craigs. Ve večerních hodinách se vrátíme zpět na ubytování.

5. den

Dnešní den nás zláká severní Skotsko - HIGHLANDS. Navštívíme soukromé sídlo vévodů z Atholl, BLAIR CASTLE, které si dodnes drží svoji soukromou armádu Atholl Highlanders. Další zastávkou bude FORT GEORGE, nejkrásnější příklad evropské vojenské architektury, který nabízí výhled na záliv Moray Firth s možností pozorování delfínů. Vydáme se do údolí GREAT GLEN, ve které spatříme legendární jezero LOCH NESS, na jehož západním břehu stojí zřícenina hradu URQUHART CASTLE. Ve městečku FORT AUGUSTUS prozkoumáme soustavu zdymadel Kaledonského kanálu, z vyhlídky nad městečkem Spean Bridge budeme obdivovat nejvyšší horu Velké Británie, BEN NEVIS, ubytujeme se v hotelu v městečku FORT WILLIAM.

6. den

Brzy ráno se vydáme na okružní cestu na ostrov Skye, Cestou shlédneme překrásný masiv Pěti sester v údolí Glen Shiel a romantickou tvrz EILEAN DONAN CASTLE se strhující polohou na jezeře LOCH DUICH. Čekají nás překrásné přírodní scenérie i povídání o historii spojující ostrov se Stuartovcem Bonniem Charliem. Prohlédneme si rodové sídlo klanu McLeod - hrad i překrásné zahrady DUNVEGAN CASTLE, který stojí nad fjordovým jezerem a v němž dodnes žije kolonie cca 260 tuleňů, za kterými se v případě příznivého počasí vypravíme na motorových lodičkách. Na poloostrově TROTTERNISH navštívíme KILMUIR a tamní skanzen Museum of Island Life, útesy KILT ROCK tvořené šestibokými čedičovými sloupy, vodopády LEALT FALLS. Kolem stolových hor QUIRAING a vrcholu Old Man of Storr přijedeme až do hlavního městě ostrova PORTREE, kde ochutnáme skvělou rybu s hranolkami (fish and chips). Návrat na ubytování do Fort William.

7. den

Dnes budeme sledovat panoramatickou cestu parního vlaku Jacobite Railway (známý z filmů Harry Potter). První zastávkou bude soustava osmi zdymadel NEPTUNE’S STAIRCASE představující nejpůsobivější úsek Kaledonského kanálu. V údolí GLENFINNAN u jezera Loch Shiel se necháme očarovat magickou přírodou a na GLENFINNAN VIADUCT projíždějícím parním vlakem. Podnikneme krátkou procházkou ke Kinlochlevenským vodopádům, projedeme údolím GLEN COE, místem s impozantní scenérií a bouřlivou minulostí, až do pitoreskní vesničky LUSS, situované na břehu největšího sladkovodního jezera v Británii LOCH LOMOND, v případě pěkného počasí možnost koupání. Večer se ubytujeme opět u rodin u Stirlingu.

8. den

Taje výroby skotské whisky odhalíme v palírně THE GLENTURRET DISTILLERY, navštívíme malebné městečko ST. ANDREWS proslavené golfovými kluby, katedrálou a můžeme zde ochutnat rybí speciality. Nezapomeneme navštívit rybářský přístav ve vesničce CRAIL, odkud se v případě příznivého počasí vydáme na pěší procházku podél Severního moře tzv. Fife Coastal Path. Den zakončíme v rybářském městečku ANSTRUTHER, přes záliv FIRTH OF FORTH a jeho překrásné mosty se vrátíme na ubytování.

9. den

Ráno se projdeme k bitevnímu poli Bannockburn a poté se vydáme k městu Falkirk, kde navštívíme bájná vodní zvířata The Kelpies. Na vlastní kůži si vyzkoušíme supermoderní technický unikát, lodní výtah THE FALKIRK WHEEL. V oblasti jižního Skotska, v MOFFAT HILLS podnikneme procházku k jedněm z nejvyšších vodopádů ve Velké Británii, zájemci mohou pokračovat v procházce až k jezeru LOCH SKEEN. Se Skotskem se rozloučíme v GRETNA GREEN, kde se ročně uskuteční více než 4 000 skotských svateb. Večer se ubytujeme v hotelu v okolí Yorku.

10. den

Dopoledne věnujeme prohlídce středověkého centra města YORK, působícímu díky neporušené celistvosti a rozloze jako živoucí muzeum. Zdejší katedrála, York Minster, se pyšní nejen svou velikostí, ale i největším počtem středověkých maleb na skle. Navštívíme unikátní muzeum YORVIK VIKING CENTRE. Odtud přejedeme do CAMBRIDGE, významného univerzitního města. Večer se ubytujeme v hotelu v Londýně.

11. den

V LONDÝNĚ si pěší procházkou prohlédneme Westminsterské opatství (UNESCO), Buckhinghamský palác, budovy parlamentu, projdeme se po náměstích Trafalgar Square a Picadilly Circus. Poznávání Londýna zakončíme prohlídkou pevnosti Tower of London (UNESCO) s korunovačními klenoty a neopomeneme na Tower Bridge. Večer odjedeme trajektem do Francie a přes Belgii a Německo se budeme vracet do ČR.

12. den

Příjezd do Brna v podvečerních hodinách.

Cena zahrnuje

dopravu lux. autobusem, trajekt Ijmuiden–Newcastle ve 4lůžkových kajutách, trajekt Dover–Calais, 8× ubytování (dle programu), 8× snídani, 4× večeři v soukromí, služby průvodce, pojištění CK.

Cena nezahrnuje

příplatek 220 GBP - vybírá se v GB (zahrnuje: vstupy do navštívených objektů dle programu) , příplatek 20 EURO – vybírá se v Nizozemí (zahrnuje pobytovou taxu, plavbu po amsterdamských grachtech).

Příplatky

1lůžkový pokoj – 4 990 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Ubytování

v soukromí ve 2lůžkových pokojích, v Travelodge ve 3 až 4lůžkových pokojích, v hotelích ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím

Poznámka

Předpokládaný odjezd z Brna - 17:00, plánovaný příjezd do Brna - 18:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Recenze

  • Dobrý den, vybrala jsem si s kamarádkou poznávací zájezd "Tajuplné Skotsko" v termínu 13.7.2022-24.7.2022 a touto cestou bych chtěla moc poděkovat a pochválit naší skvělou průvodkyni Evu Klímovou. Měla neuvěřitelné množství znalostí, jak z historie, tak ze současného Skotska. Dokázala nám ale i poradit, kde se dá dobře najíst (za rozumnou cenu), kde koupit jaký suvenýr nebo kde si dojít na toaletu levněji či zdarma. Tento zájezd byl časově náročný, ale naše průvodkyně měla stále dobrou náladu, každému se snažila vyhovět, pro každého měla pochopení a její obětavé chování se ani nedá slovy vyjádřit. Paní Eva je prostě úžasný člověk na správném místě. Jsem moc vděčná, že jsem měla tu čest jí poznat a jsem velice ráda, že na mé vysněné cestě po Skotku nás provázela právě ona. Moc děkuji za váš zájezd, jsem opravdu velmi spokojená a vřele všem doporučuji. Přeji krásný zbytek léta, vaše vděčné účastnice zájezdu (č. 2 a 3),  Šárka Bursová s kamarádkou Danou Horáčkovou

Rozloha

Spojené království Velké Británie a Severního Irska se nachází v severozápadní Evropě. Rozléhá se na ploše 244.820 km2 , a to největší částí na dvou hlavních ostrovech. Hlavní město Londýn je sídlem královské rodiny a dalších politických orgánů.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Velké Británie jsou Angličané, Velšané, Skotové, Irové a další. Žije zde 60 milionů obyvatel. Většina Britů žije ve městech (92%), úředním jazykem je angličtina.

Historie

Británie začala nabývat soudržného charakteru po spojení kmenů Anglosaských a Normanských, kterému předcházela bitva u Hastingsu v roce 1066. Za vlády krále Jana I. Bezzemka byla vydána v roce 1215 Magna charta libertatum – Velká listina svobod, kterou si vymínili angličtí baroni na králi. Tato listina dala základ právnímu státu a omezila pravomoce krále ve prospěch později vzniklého parlamentu. V letech 1337 – 1453 vypukla kvůli územním sporům mezi Anglií a Francií 100 – letá válka, Anglie tak musela opustit veškerá francouzská území.

Později nastupuje na trůn Jindřich VIII., který zakládá anglikánskou církev. Za vlády Alžběty I. se upevnila pozice této protestantské církve, podnikaly se zámořské plavby a právě vrcholila renesance. Anglie dala světu dramatika Williama Shakespeara. Konflikty mezi panovníky a šlechtou vyústily v 17. století do občanské války. Ta skončila až popravou královské rodiny. Na počátku 18. století byla Anglie formálně spojena se Skotskem a Walesem.

V 18. století je Velká Británie obchodní a průmyslovou velmocí. USA se staly na Velké Británii nezávislými a za vlády královny Viktorie v 19. století se britské impérium opět rozrůstá. Tato šťastná éra byla přerušena dvěma světovými válkami. Poté postupně získali samostatnost a nezávislost anglické kolonie. Dnes patří Velká Británie k nejvlivnějším zemím nejen v Evropě, ale i na celém světě.

Přírodní podmínky

Velkou Británii obklopuje Atlantský oceán a Severní moře. Podnebí je zde ovlivněno hlavně blízkostí oceánu. Jsou zde chladnější a dešťivá léta, zimy jsou mírnější, též plné deště. Západ Velké Británie alespoň částečně otepluje Golfský proud. Nejvíce obydlený je jih Velké Británie právě kvůli svým příznivějším klimatickým podmínkám.

Měna

Platnou měnou je ve Velké Británii libra šterlinků (£), která má 100 pencí (p). Aktuální kurz se pohybuje kolem 35 Kč / 1 £.

Turistické zajímavosti

Nejčastějším cílem turistů je hlavní město Londýn, které je největším evropským městem. Oplývá historickými budovami a klenoty ze všech období a rozmanitou škálou muzeí, galerií a kostelů. Na druhou stranu je i moderním městem.

Samozřejmě velká Británie neznamená jen Londýn. Na severu se rozléhá malebné Skotsko, které svými pahorkatinami a vřesovisti nabízí nádhernou podívanou plnou zeleně. Jih Anglie si uchovává svůj historický charakter díky původním anglosaským sídlům, od kterých je už jen kousek na pobřeží, které je lemováno nádhernými anglickými útesy. Velká Británie je země, která Vás k návštěvě přímo zve.

TEST RATING