Portugalsko

Portugalsko

Kolébka mnoha velkých mořeplavců bezpochyby učaruje svým návštěvníkům divokou krásou svého skalnatého pobřeží, velkolepostí svých staveb, zbožností místních obyvatel a rozmanitou kuchyní.